HĐND huyện Chợ Mới thông qua 4 nghị quyết phát triển kinh tế

17/09/2020 - 14:40

 - Ngày 17-9, HĐND huyện Chợ Mới (An Giang) tổ chức kỳ họp lần thứ 13, khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) để giải quyết công việc phát sinh đột xuất theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện.

A A

Kỳ họp thông qua các tờ trình và lấy kiến của đại biểu HĐND huyện thông qua 4 nghị quyết: đồ án quy hoạch chung đô thị Hội An (Chợ Mới) đến năm 2030; đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 cụm công nghiệp Hòa Bình, Chợ Mới; đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 cụm công nghiệp Hòa An (Chợ Mới); đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu du lịch sinh thái kết hợp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao The Lugar An Giang Resort anhd Spa. 

Việc thông qua các đồ án quy hoạch có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy phát triển công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và du lịch của huyện Chợ Mới; tạo sự đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, xây dựng đô thị thành trung tâm kinh tế-văn hóa và đáp ứng nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU