HĐND tỉnh An Giang giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Phú Tân

05/03/2021 - 19:35

 - Chiều 5-3, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết dẫn đầu đoàn công tác tỉnh đến giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) tại huyện Phú Tân.

A A

Đến nay, công tác chuẩn bị cho việc bầu cử đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) tại huyện Phú Tân được chuẩn bị chu đáo. Qua hiệp thương lần thứ 1, tổng số đại biểu ứng cử là 65 người, bầu ra 35 đại biểu ở 10 đơn vị; cấp xã, thị trấn, tổng số đại biểu ứng cử là 918 người, bầu ra 483 đại biểu ở 132 đơn vị. Dự kiến, nhân sự thường trực và 2 ban HĐND cấp huyện, cấp xã đảm bảo theo quy định; việc lấy ý kiến của cử tri nơi làm việc đối với người ứng đại biểu HĐND cơ bản đã hoàn thành.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết đánh giá cao việc chuẩn bị cho công tác bầu cử của huyện Phú Tân, đồng thời đề nghị Ủy ban Bầu cử huyện tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền lợi và trách nhiệm của cử tri, những quy định cụ thể về quy trình và thể lệ bầu cử.

Bên cạnh đó, bám sát lịch trình thời gian và các công việc cần thực hiện đảm bảo chính xác; nắm chắc số lượng cử tri trên địa bàn để đảm bảo tỷ lệ cử tri đi bầu đúng quy định và tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc trên địa bàn, tránh xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo…

M.HẠNH