Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo huyện Tri Tôn

17/11/2022 - 09:51

 - UBND tỉnh An Giang đã phê duyệt đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2021-2025, với tổng vốn hơn 111 tỷ đồng.

A A

Theo đề án phê duyệt của tỉnh, huyện Tri Tôn sẽ có hơn 1.900 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ về nhà ở

Bàn giao nhà cho các hộ nghèo huyện Tri Tôn

Ðối tượng được hỗ trợ nhà ở là hộ nghèo, cận nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025) trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, do UBND xã, thị trấn quản lý, đang cư trú trên địa bàn huyện Tri Tôn và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực thi hành tối thiểu 3 năm.

Đối tượng thụ hưởng không bao gồm các hộ đã được hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030 và các chương trình, đề án, chính sách khác.

Theo đề án, sẽ có 1.081 hộ nghèo, 877 hộ cận nghèo thuộc diện được hỗ trợ, với mức hỗ trợ xây dựng mới nhà ở 40 triệu đồng/căn, sửa chữa 20 triệu đồng/căn từ vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương; ngân sách địa phương hỗ trợ xây dựng mới nhà ở 4 triệu đồng/căn, sửa chữa nhà ở 2 triệu đồng/căn.

Ðịa phương ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số và hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng. Đồng thời, huy động nhiều nguồn vốn để thực hiện, kết hợp giữa nhà nước và nhân dân cùng làm theo nguyên tắc “Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tự tổ chức xây dựng nhà ở”.

Huyện Tri Tôn thuộc huyện nghèo của tỉnh An Giang theo Quyết định 353/QĐ-TTg, ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 – 2025.

Toàn huyện có tổng cộng 33.062 căn nhà thuộc Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, số nhà ở tạm bợ là 1.958 căn (chiếm 5,92 % tổng số nhà ở toàn huyện), khu vực nông thôn 1.670 căn, khu vực đô thị 230 căn.

Thời gian qua, thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở, huyện Tri Tôn cùng  các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện tốt chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ,  giai đoạn 2013 – 2020.

UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định phê duyệt đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh An Giang, giai đoạn 2021 – 2025 đã tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Tri Tôn là cần thiết, phù hợp với thực trạng về nhà ở và mong muốn của người dân.

Đồng thời, thông qua thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đã thể hiện được sự quan tâm của Đảng và nhà nước đối với nhân dân, cụ thể là chăm lo chỗ ở ổn định cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các huyện nghèo, từ đó người dân an tâm lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo.

MỸ HẠNH

 

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới