Hoạt động hướng nghiệp là có phải thầy, cô áp đặt nghề nghiệp cho học trò phải không ông giáo?

25/05/2024 - 13:51

Hoạt động hướng nghiệp tại các trường hiện nay cũng chỉ giúp các em có cái nhìn và sự lựa chọn đúng đắn hơn với nghề nghiệp tương lai. Giáo viên chỉ có vai trò tư vấn, định hướng, còn quyết định cuối cùng vẫn thuộc về bản thân các em mà thôi.