Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Mới lần thứ 2

12/10/2020 - 14:58

 - Ngày 12-10, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới (An Giang) Võ Nguyên Nam chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Mới lần thứ 2 (mở rộng) khóa XII (nhiệm kỳ 2020-2025) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng của năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ chính trị 3 tháng cuối năm 2020; đồng thời quyết định một số chủ trương quan trọng khác. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trình Lam Sinh, cùng các ban Đảng tỉnh đã đến dự.

A A

Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Võ Nguyên Nam phát biểu kết luận hội nghị

Đại biểu dự hội nghị

9 tháng của năm 2020, kinh tế-xã hội phát triển ổn định, đến nay có 9/15 chỉ tiêu đạt và vượt so nghị quyết, các chỉ tiêu còn lại đạt trên 85%, phấn đấu cuối năm 2020 đạt 15/15 chỉ tiêu. Lĩnh vực văn hóa xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng đạt nhiều kết quả nổi bật.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã lấy ý kiến, 100% thống nhất triển khai 6 nghị quyết chuyên đề liên quan công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; đào tạo bồi dưỡng cán bộ; thu hút doanh nghiệp đầu tư; cải cách hành chính; chuyên dịch cơ cấu nông nghiệp; huy động nguồn lực hoàn chỉnh hệ thống giao thông, cầu bê tông... 

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Võ Nguyên Nam đề nghị các ban, ngành huyện, các xã-thị trấn rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tập trung điều hành, lãnh đạo, có giải pháp quyết liệt thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết trong 3 tháng còn lại và đề ra kế hoạch năm 2021 phù hợp tình hình dịch bệnh, duy trì và phát triển kinh tế.

Trong đó thực hiện phương châm vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế; phòng chống lụt bão, đảm bảo sản xuất thắng lợi; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng; xúc tiến thương mại, tìm đầu ra cho nông sản, nâng chất sản phẩm OCOP; tăng cường mời gọi đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến nông sản, triển khai thực hiện kênh xáng Long Điền A-B, dự án Nam Vàm Nao giai đoạn 2, tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới; triển khai đề án huyện nông thôn mới; nâng chất các chỉ tiêu nông thôn mới; duy trì phát triển 13 làng nghề kết hợp phát triển du lịch; đôn đốc tiến độ các dự án du lịch. Tăng cường vai trò lãnh đạo của nhà nước xử lý nghiêm việc xây dựng trái phép, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, các dự án chỉnh trang đô thị, triển khai thực hiện nghị quyết hiệu quả...

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU