Hội thảo lịch sử Đảng bộ xã Phú An (giai đoạn 1935-2020)

29/12/2020 - 05:04

 - Đảng ủy xã Phú An (Phú Tân, An Giang) vừa tổ chức hội thảo lần thứ 1 thông qua dự thảo và lấy ý kiến góp ý lịch sử Đảng bộ xã Phú An (giai đoạn 1935-2020). Lịch sử Đảng bộ xã Phú An được chia làm 3 chương.

 Tại hội thảo, đại biểu đã cung cấp thêm nhiều tư liệu có giá trị thực tiễn góp phần làm phong phú, tô đậm thêm truyền thống lịch sử của xã, nhất là giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Đồng thời, đề nghị địa phương bổ sung thêm một số chức danh, chức vụ, tên một số lãnh đạo, nêu rõ các cuộc đấu tranh chống tàn quân và một số chi tiết về đình, chùa, nhà thờ, tôn giáo…

MỸ HẠNH