Họp Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Chợ Mới

26/02/2021 - 16:33

 - Sáng 26-2, Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Chợ Mới họp phiên thứ nhất để cho ý kiến các nội dung có liên quan đến việc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

A A

Bí thư Huyện ủy Chợ Mới-Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe Ủy ban Bầu cử huyện báo cáo tiến độ triển khai và thực hiện công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp huyện Chợ Mới nhiệm kỳ 2021-2026 và thông qua kế hoạch hoạt động của Ủy ban Bầu cử huyện; thông qua dự kiến số lượng đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị; thông báo phân công thành viên Ban Chỉ đạo công tác bầu cử.

Theo đó, đến nay, Ủy ban bầu cử huyện đã thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử huyện; ban hành các văn bản chỉ đạo; tổ chức hội nghị hiệp thương triển khai công tác bầu cử... Thường trực HĐND huyện đã ban hành đề án dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026).

Cụ thể, có 58 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện để bầu lấy 35 đại biểu; cấp xã 888 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã để bầu lấy 522 đại biểu. Huyện Chợ Mới có đơn vị bầu cử số 14, 15, 16, với 9 đại biểu được bầu.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU