Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025)

13/08/2020 - 14:03

 - Sáng 13-8, Đảng bộ huyện Phú Tân (An Giang) khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thạnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chuyên viên các Ban Đảng tỉnh, cùng 300 đảng viên chính thức thuộc 63 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã dự đại hội.

A A

Đại biểu tham dự đại hội

Đoàn Chủ tịch đại hội

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt tặng bức trướng chúc mừng đại hội

Trong ngày làm việc hôm nay, Đại hội tiến hành công tác nhân sự, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Tân khóa XII (nhiệm kỳ 2020-2025)  bầu các chức danh chủ chốt…

Nhiệm kỳ 2020-2025, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Phú Tân đã đoàn kết, nêu cao quyết tâm, lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XI đề ra; đã thực hiện đạt và vượt 7 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội, có 7/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thị trấn Phú Mỹ đạt tiêu chí đô thị loại IV, thị trấn Chợ Vàm đạt tiêu chí đô thị loại V.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thạnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thạnh biểu dương thành tích của Đảng bộ, nhân dân huyện Phú Tân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, yêu cầu thời gian tới, huyện Phú Tân tiếp tục tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp, giữ vững phát triển kinh tế ở mức hợp lý và bền vững. Bên cạnh đó, quy hoạch lại diện tích trồng màu, cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản theo hướng chuyên canh ở các vùng có lợi thế, qua đó tạo ra vùng nguyên liệu chế biến xuất khẩu. Mặt khác, trong quá trình phát triển kinh tế, chú ý quy hoạch, khai thác có hiệu quả khu công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tập trung, trước mắt khai thác tốt cụm công nghiệp Tân Trung. Đồng thời, đẩy mạnh quá trình đô thị hóa ở nông thôn, từng bước hoàn thiện hệ thống chợ nông thôn văn minh, an toàn.

Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, cần tiếp tục có chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nhất là giáo dục – đào tạo trong nhà trường, cho cán bộ và nhân dân. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tấn công tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa trên tinh thần đẩy mạnh xã hội hóa.

Huyện cần quan tâm nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, khắc phục những hạn chế, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, thuận tiện trong giao dịch hành chính với doanh nghiệp và nhân dân. Về công tác xây dựng Đảng, những năm tới Đảng bộ huyện cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), các quy định về nêu gương gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thật sự trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi địa phương, đơn vị…

MỸ HẠNH