Khi hộ chăn nuôi bò làm ăn tập thể

18/12/2019 - 07:41

 - Với việc thành lập Hợp tác xã (HTX) chăn nuôi bò Vĩnh Trường (xã Vĩnh Trường, An Phú) đã giúp nông dân xứ cù lao này tiếp cận với mô hình làm ăn tập thể. Đây là tiền đề quan trọng để địa phương thực hiện mục tiêu chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp, góp phần thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

A A

Theo đó, HTX chăn nuôi bò Vĩnh Trường được thành lập vào tháng 12-2019 với sự phối hợp giữa UBND xã Vĩnh Trường, Hội Nông dân huyện An Phú và Liên minh HTX tỉnh. HTX chăn nuôi bò Vĩnh Trường gồm 21 thành viên tham gia ban đầu với số vốn khởi điểm khoảng 2,1 tỷ đồng, do ông Nguyễn Văn Chen (ấp Vĩnh Nghĩa) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và kiêm nhiệm chức danh giám đốc. HTX chủ yếu làm các dịch vụ sản xuất nông nghiệp tổng hợp, mua bán, trao đổi, kinh doanh, chăn nuôi bò thịt… nhằm tạo điều kiện cho kinh tế địa phương phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chuỗi giá trị, khuyến khích hoạt động kinh tế đa dạng ở khu vực nông thôn.

Thành lập Hợp tác xã chăn nuôi bò Vĩnh Trường

Với một xã cù lao có diện tích đất sản xuất nông nghiệp ít (768ha) thì việc Vĩnh Trường lựa chọn xây dựng HTX chăn nuôi bò là điều hoàn toàn hợp lý. Mặt khác, tình hình sản xuất cây lúa những năm qua gặp nhiều khó khăn về giá cả, thị trường cùng với chi phí canh tác tăng cao đã buộc nhiều nông dân phải chuyển hướng sang những mô hình sản xuất mới phù hợp, có giá trị kinh tế ổn định hơn. Hiện nay, xã Vĩnh Trường có gần 190 hộ phát triển chăn nuôi bò với số lượng hơn 500 con, nên có thể đáp ứng được các điều kiện thành lập HTX liên quan đến mô hình này.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trường Nguyễn Văn On thông tin: “Về hoạt động, HTX chăn nuôi bò Vĩnh Trường với mục tiêu trước mắt là liên kết nông dân cùng tham gia, học hỏi kinh nghiệm sản xuất, ứng dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong chăn nuôi bò. Đồng thời, kết nối với bà con để cung cấp những con bò giống chất lượng và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, cung cấp thức ăn và các dịch vụ thú y phòng trừ dịch bệnh… Đặc biệt, HTX đang hướng đến việc kết nối với nơi tiêu thụ bò thương phẩm ổn định, sau đó sẽ thu mua bò với mức giá đảm bảo được lợi nhuận cho người nông dân nhằm giải quyết bài toán đầu ra một cách chủ động”. Đây là mục tiêu quan trọng mà Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Trường hướng đến trong việc chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng tăng dần tỷ trọng trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc, tăng số hộ và số lượng đàn bò của xã.

Nông dân Vĩnh Trường tích cực chuyển đổi sản xuất để nâng cao thu nhập

Ngoài lĩnh vực chăn nuôi bò, HTX còn làm các dịch vụ sản xuất nông nghiệp tổng hợp khác, tiêu biểu là cung cấp giống, vật tư nông nghiệp và bao tiêu đầu ra cho cây bắp đối với nông dân. Về mô hình này, nông dân có thể bán trái cho HTX và tận dụng thân cây bắp để chăn nuôi bò, mang đến nguồn lợi khá lớn. Việc ra đời của HTX chăn nuôi bò Vĩnh Trường là minh chứng cho nỗ lực của địa phương trong việc tìm kiếm mô hình sản xuất phù hợp nhất với xã cù lao này. Theo ông Nguyễn Văn On, địa phương sẽ tiếp tục vận động thêm những cá nhân có tiềm lực kinh tế cùng tham gia vào HTX nhằm tăng nguồn vốn, mở rộng dịch vụ kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả mục tiêu chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp.

Việc thành lập HTX chăn nuôi bò Vĩnh Trường là tín hiệu tích cực cho mục tiêu phát triển loại hình kinh tế tập thể, góp phần nâng cao số lượng, chất lượng hoạt động của các tổ hợp tác, HTX trên toàn tỉnh mà Hội Nông dân cùng ngành nông nghiệp đang nỗ lực thực hiện. Bên cạnh đó, HTX chăn nuôi bò Vĩnh Trường cũng là tiền đề thuận lợi cho địa phương trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

THANH TIẾN