Không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị xử phạt như thế nào?

09/07/2021 - 08:13

Bạn đọc hỏi: Nếu không đeo khẩu trang nơi cộng cộng theo đúng quy định sẽ bị xử phạt như thế nào? Đối với cơ sở dịch vụ ăn uống không đảm bảo đúng quy định phòng dịch thì bị xử lý ra sao?

A A

Một số người vẫn chủ quan không đeo khẩu trang.

Về vấn đề này báo Tin tức thông tin như sau:

Người không đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng; không giữ khoảng cách theo quy định khi tiếp xúc bị phạt tiền tối đa đến 3 triệu đồng.

Việc xử phạt áp dụng theo khoản 1 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế; mục 1 Công văn số 5151/UBND-KGVX của UBND thành phố Hà Nội; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 3-2-2021 của UBND thành phố Hà Nội.

Đối với hoạt động kinh doanh ăn uống, cà phê giải khát là nơi có nguy cơ lây nhiễm trực tiếp khi được mở cửa trở lại thực hiện giãn cách tối thiểu 2 m hoặc giữ khoảng cách tối thiểu 1 m và có tấm lá chắn giữa các vị trí ngồi.

Đối với cơ sở ăn uống không thực hiện quyết định phòng dịch, cơ quan chức năng áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch thì bị phạt tiền tối đa đến 20 triệu đồng đối với cá nhân, 40 triệu đồng đối với tổ chức.

Việc xử phạt áp dụng theo khoản 5 Điều 4, điểm a, khoản 3 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28-9-2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế .

Theo XM (Báo Tin Tức)