Kỳ họp lần thứ 12, HĐND huyện Châu Phú kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết 6 tháng đầu năm

19/07/2019 - 10:48

 - Ngày 18 -7, HĐND huyện Châu Phú, khóa XI (nhiệm kỳ 2016 – 2021) đã khai mạc kỳ họp lần thứ 12, nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết 6 tháng đầu năm và đề ra các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2019.

A A

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung trình tại kỳ họp, nhất là kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo kết quả thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối  năm 2019; thông báo của UBMTTQ Việt Nam huyện về công tác tham gia xây dựng  chính quyền 6 tháng đầu năm 2019...

Kỳ họp cũng đã biểu quyết thông qua chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020 và các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp mở rộng đường Nam kênh Cần Thảo (đoạn từ Quốc lộ  91 đến kênh Ranh Châu Phú – Tịnh Biên); phê chuẩn phương án phân bổ chi tiết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

MỸ LINH