Ký kết giao ước thi đua công tác Dân vận – Mặt trận huyện Phú Tân năm 2023

03/02/2023 - 17:36

 - Chiều 3/2, Ban Dân vận Huyện ủy Phú Tân (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị triển khai công tác trọng tâm và ký kết giao ước thi đua công tác Dân vận – Mặt trận năm 2023.

A A

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2023

Tại hội nghị, Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện cùng các thành viên và 18 xã, thị trấn đã thống nhất và ký kết giao ước thi đua các nội dung, chương trình công tác của năm.

Trong đó, tập trung việc phối hợp tuyên truyền và triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới gắn với thực hiện chuyên đề năm 2023 về xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, các đơn vị giao ước thi đua thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; mô hình tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp”; hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”; phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm; phối hợp thực hiện tốt phong trào “Tết vì người nghèo”…

M.H

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu