Kỷ niệm 81 năm ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo

08/07/2020 - 14:34

 - Sáng 8-7, tại An Hòa tự, thị trấn Phú Mỹ (Phú Tân, An Giang), Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm ngày khai đạo PGHH (18-5 Kỷ Mão- 18-5 Canh Tý). Vụ trưởng vụ Công tác tôn giáo phía Nam (Ban Tôn giáo Chính phủ) Trà Quang Thanh, đại diện Bộ Công an; đoàn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang do Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng dẫn đầu đã đến dự.

A A

Thừa ủy quyền, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng tặng lẵng hoa của Ủy ban Trung ương MTTQVN chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Giáo hội và toàn thể chức việc, tín đồ PGHH đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Toàn đạo PGHH đã có những đóng góp tích cực trên các mặt: chăm lo người nghèo, người hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ; xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; các giá trị đóng góp ngày càng nhiều cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, tạo được niềm tin trong đồng đạo và chính quyền, MTTQ các cấp.

 Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng nhấn mạnh: “Tin tưởng trong thời gian tới, với đường hướng hành đạo “Vì đạo pháp, vì dân tộc” và tôn chỉ hành đạo “Học phật, tu nhân”, Giáo hội và tín đồ PGHH sẽ tiếp tục chung tay góp sức cùng nhân dân cả nước vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội, kế thừa và phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc, hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền và UBMTTQVN các cấp phát động, góp phần thiết thực vào mục tiêu chung: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

MỸ HẠNH