Kỳ vọng từ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ XII

14/08/2020 - 05:37

 - Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Tân (An Giang) lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) mở ra bước ngoặt mới với niềm tin cho chặng đường 5 năm tiếp theo. Những ngày này, cán bộ và nhân dân trên địa bàn đều hướng về đại hội, bày tỏ sự quan tâm đối với các quyết sách, chủ trương lớn, quan trọng sẽ được thực hiện.

A A

Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Huỳnh Thị Bích Phượng:

Để cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng được nêu trong văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời nhằm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) trong thời gian tới, Ban Tổ chức Huyện ủy đã đề ra một số nhiệm vụ: tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để đội ngũ cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong tổ chức thực hiện. Trong đó, quan tâm đúng mức đến việc xây dựng nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý theo hướng đảm bảo các tiêu chuẩn chung và những kỹ năng cần thiết phù hợp năng lực, sở trường và số lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên ở những địa phương, đơn vị được sắp xếp, cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với năng lực và nhiệm vụ được giao. Kịp thời tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt đảm bảo về tiêu chuẩn quy định, thật sự có đầy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, vừa có tâm, vừa có tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Thanh Tuyến:

Để thực hiện chủ trương “Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng thích ứng thị trường và biến đổi khí hậu” gắn với xây dựng nông thôn mới, thời gian tới huyện cần tăng cường tuyên truyền sâu rộng, vận động nhân dân chuyển dần nhận thức từ sản xuất nông nghiệp thuần túy chủ yếu là lúa sang tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp đa dạng, chất lượng, hàng hóa, quy mô lớn đáp ứng nhu cầu của thị trường. Triển khai nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp thông minh gắn với chuỗi giá trị và xây dựng thương hiệu.

 Cần phát huy lợi thế dự án kiểm soát lũ Bắc Vàm Nao, khai thác các nguồn lực tiếp tục đầu tư hạ tầng thủy lợi, giao thông… khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn gắn với tăng cường củng cố, nâng chất hoạt động hợp tác xã nông nghiệp.

Phó Trưởng Công an huyện Phú Tân Lê Văn Thông:

5 năm qua, Đảng ủy Công an huyện tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, giải quyết kịp thời những vụ việc phức tạp nổi lên, tham mưu triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Đặc biệt, có nhiều mô hình, điển hình trong xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", như: “Công an huyện đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện chính sách từ thiện - xã hội”, “2 chống, 1 chung”, “Tiếng loa an ninh”, “Đội tự quản ANTT”, mô hình vận động đồng bào có đạo tham gia đảm bảo ANTT, mô hình zalo phòng, chống tội phạm…

Các mô hình sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, nâng chất trong thời gian tới theo hướng đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp. Động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo vệ ANTT cho chính bản thân, gia đình, xóm ấp, địa phương mình, tạo nên sức mạnh lòng dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Phú Mỹ Tăng Văn Nê:

Thị trấn Phú Mỹ là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của huyện Phú Tân. Năm 2016, thị trấn được công nhận là đô thị loại IV, kinh tế- xã hội qua từng năm chuyển biến tích cực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nhiều công trình trọng điểm được triển khai xây dựng tạo diện mạo mới, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa.

Để phát huy lợi thế và phát triển theo định hướng của huyện trong 5 năm tới, Phú Mỹ hướng đến một thị trấn có môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện. Địa phương sẽ tăng cường đầu tư cải tạo, chỉnh trang khu vực đô thị, kêu gọi các dự án đầu tư xây dựng các khu đô thị mới, khu dân cư tập trung, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trong tương lai, ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng sống đô thị.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Lê Văn Còn:

Đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ người đi học trên địa bàn huyện đạt 42,6% (đầu nhiệm kỳ là 38%); số trẻ trong độ tuổi đi học các cấp đạt 99%; 18/18 xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn về phổ cập THCS và có thêm 12 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ người dân biết chữ trong toàn huyện đạt 100%, thanh niên tốt nghiệp THCS đạt 89%, có 100% học sinh lớp 9 và THPT được tư vấn, giáo dục định hướng nghề, trong đó có 20% đăng ký theo kế hoạch phân luồng học sinh. Thời gian tới, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT ) xác định tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước trong đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Tiếp tục thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển GD&ĐT theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW và kế hoạch phát triển nguồn nhân lực huyện Phú Tân.

Trong công tác chuyên môn sẽ đổi mới và  đồng bộ các yếu tố cơ bản của GD&ĐT theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực người học, quan tâm đổi mới hình thức và phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá cũng như phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý.

Bài, ảnh: MỸ HẠNH