Larry Tesler - Cha đẻ của các lệnh máy tính 'cut', 'copy', 'paste'

21/02/2020 - 19:16

Larry Tesler, một nhà khoa học máy tính nổi tiếng nhất trong việc tạo ra các lệnh máy tính: cắt (cut), sao chép (copy), dán (paste)… vừa qua đời ở tuổi 74

A A

Theo TTXVN/Báo Tin tức