Liên đoàn Lao động huyện Chợ Mới trao 2 “Mái ấm công đoàn”

05/02/2024 - 10:17

 - Liên đoàn Lao động huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) phối hợp Công đoàn thị trấn Mỹ Luông và xã Hòa Bình đã bàn giao 2 “Mái ấm công đoàn” cho công đoàn viên.

Liên đoàn Lao động huyện Chợ Mới trao 2 “Mái ấm Công đoàn”

Cụ thể, Mái ấm công  đoàn thứ nhất được trao cho chị Nguyễn Thị Kim Xuyến (Công đoàn cơ sở thị trấn Mỹ Luông) đảm bảo theo tiêu chí “3 cứng”, có tổng kinh phí xây dựng 120 triệu đồng (Quỹ Mái ấm Công đoàn Liên đoàn Lao động huyện hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại gia đình đối ứng).

Mái ấm công đoàn còn lại được trao chị Nguyễn Thị Thùy Tâm (Công đoàn cơ sở xã Hòa Bình) có tổng kinh phí xây dựng 160 triệu đồng (Quỹ Mái ấm Công đoàn Liên đoàn Lao động huyện hỗ trợ 50 triệu đồng, địa phương hỗ trợ 30 triệu đồng, còn lại  gia đình đối ứng).

HẠNH CHÂU