Lữ đoàn Tăng – Thiết giáp 416 hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2021

13/07/2021 - 20:00

 - Ngày 13-7, Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 416 tổ chức hội nghị Đảng ủy phiên 6 tháng đầu năm 2021.

A A

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 9, Lữ đoàn Tăng- Thiết giáp 416 cơ động lên tuyến ném trong kiểm tra ném lựu đạn bài 1

Lữ đoàn Tăng- Thiết giáp 416 kiểm tra lái bơi trên xe Tăng- Thiết giáp

6 tháng đầu năm 2021, Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 416 đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, trong đó tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống cháy nổ, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức huấn luyện chuyên ngành tăng thiết giáp, giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật đảm bảo 100% quân số tham gia học tập; cấp giấy chứng nhận và đưa vào sử dụng 8 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Qua đóng góp, thảo luận ý kiến tại hội nghị, Đảng ủy Lữ đoàn thống nhất tập trung lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2021. Đó là tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19; tập trung thực hiện có hiệu quả các biện pháp, đột phá vào nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lữ đoàn vững mạnh về chính trị gắn với chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Đảng ủy lữ đoàn lãnh đạo nâng cao năng lực, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm 6 tháng đầu năm, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu còn lại của năm 2021.

G.K - ĐÌNH MINH