Ngân hàng SCB bị phạt 85 triệu đồng

07/07/2021 - 14:17

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - SCB, số tiền 85 triệu đồng; đồng thời, phạt hai nhà đầu tư cá nhân với tổng số tiền 75 triệu đồng, do vi phạm về công bố thông tin theo quy định pháp luật.

A A

Theo đó, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 178/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - SCB (địa chỉ tại tòa nhà số 19-21-23-25 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh), số tiền 85 triệu đồng do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị số 129/NQ-HĐQT.21.00 ngày 16/3/2021 thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán ra công chúng năm 2021, Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã soát xét;

Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn đối với: Báo cáo thường niên 2019, Báo cáo tài chính quý 4/2019 riêng và hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng quý 4-2020.

Cùng với đó, ông Nguyễn Văn Luận (địa chỉ tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), và ông Nguyễn Văn Nghĩa (địa chỉ tại phường Nông Trang, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 172/QĐ-XPVPHC và Quyết định số 420/QĐ-XPVPHC, cụ thể:

- Phạt tiền 25 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Luận vì công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Ngày 27/11/2020, ông Nguyễn Văn Luận đã mua 1.400.000 cổ phiếu BSA của Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (mã chứng khoán: BSA) và ngày 30/11/2020 đã mua 1.000.000 cổ phiếu BSA, dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch lớn hơn 5% số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của BSA (7,33%). Tuy nhiên, đến ngày 24/12/2020, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo của ông Luận).

- Phạt tiền 50 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Nghĩa do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Từ ngày 6/4/2021 đến ngày 8/4/2021, ông Nguyễn Văn Nghĩa là thành viên Hội đồng quản trị CTCP Dệt may-Đầu tư-Thương mại Thành Công (mã chứng khoán: TCM) đã mua 66.500 cổ phiếu TCM (tương ứng 665.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu TCM) nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Theo M.K (Nhân Dân)