Ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch An Giang: Đổi mới, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong bối cảnh dịch COVID-19

11/10/2021 - 05:08

 - Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thời gian qua, ngành văn hóa - thể thao và du lịch (VH-TT&DL) cả nước đã nhận sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Đảng, nhà nước; nhận được sự đồng thuận cao từ các ngành, các cấp, giúp cho cán bộ ngành nhận thức sâu sắc hơn để toàn ngành có cách tiếp cận mới, nỗ lực, tạo hiệu ứng “vaccine tinh thần” để triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

A A

Ngành văn hóa - thể thao và du lịch An Giang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh(Ảnh chụp trước khi xảy ra dịch bệnh COVID-19). Ảnh: TRUNG HIẾU

Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lên mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có việc triển khai các hoạt động của toàn ngành VH-TT&DL trong 9 tháng của năm 2021. Dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động VH-TT&DL trên cả nước, ảnh hưởng đến nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa tinh thần của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Các hoạt động lễ hội, văn hóa - văn nghệ, lễ kỷ niệm, ngày truyền thống, các chương trình vui chơi, giải trí tập trung đông người phải dừng tổ chức để tập trung cho công tác phòng, chống dịch. Hoạt động quảng cáo, kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường sụt giảm nguồn thu dẫn đến tình trạng nhiều doanh nghiệp phá sản. Các bảo tàng, thư viện tại 63 tỉnh, thành phố, các hoạt động dịch vụ, sinh hoạt văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng tại các di tích cơ bản phải dừng lại, đóng cửa không phục vụ. Hoạt động thể dục - thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao đã bị gián đoạn, kế hoạch liên tục bị thay đổi. Du lịch (DL) bị ảnh hưởng nặng nề, đóng cửa thị trường khách quốc tế, đứt gãy chuỗi tăng trưởng hàng năm.

Dù bị ảnh hưởng nặng nề nhưng ngành VH-TT&DL cả nước đã nỗ lực, tiếp tục đổi mới tư duy, quyết tâm, hành động quyết liệt vượt qua những khó khăn thử thách của dịch bệnh. Theo đó, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao có sự đổi mới trong cách thức tổ chức, thông qua các nền tảng công nghệ số và mạng xã hội mang đến “liều vaccine tinh thần” phục vụ, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng nhau đoàn kết, vượt qua đại dịch. Ngành VH-TT&DL đã phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. Từ đó, đã lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, quyết tâm, hoàn thành nhiệm vụ của ngành. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của toàn dân tộc tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, sự đoàn kết, gắn bó, yêu thương, chia sẻ được nhân rộng, nhân lên thành sức mạnh mềm của văn hóa.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh, cần đổi mới phương thức truyền thông, xúc tiến quảng bá DL phù hợp với bối cảnh dịch COVID-19, cụ thể là tăng cường các chiến dịch quảng bá DL online hay qua các kênh truyền thông lớn trong nước và quốc tế; quan tâm đẩy mạnh xúc tiến DL nội địa bằng các gói sản phẩm kích cầu DL hấp dẫn; thu hút sự tham gia chủ động, linh hoạt của các bên liên quan trong hoạt động truyền thông, quảng bá; chú trọng ứng dụng công nghệ, thực hiện chuyển đổi số để bắt nhịp với thế giới...

Để khắc phục những khó khăn và thích ứng phù hợp với tình hình dịch bệnh, tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng yêu cầu, toàn ngành tập trung thực hiện những biện pháp trọng tâm: đổi mới cách thức tiếp cận và tư duy quản lý, từng bước khắc phục, xóa bỏ tư duy trông chờ hoàn toàn vào đầu tư từ ngân sách, huy động nhiều nguồn lực trong xã hội. Đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan và địa phương xem xét, chỉ đạo tháo gỡ các chính sách trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, lĩnh vực thể thao và DL.

Đặc biệt, tổ chức thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại từng cơ quan, đơn vị. Ưu tiên dồn sức, góp lực, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp, tinh thần sẻ chia để cùng cả nước vượt qua đại dịch. Quyết liệt tháo gỡ khó khăn để hoàn thành chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nguồn vốn đầu tư công trong năm 2021. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực DL; hoàn thiện phương án, giải pháp thúc đẩy phát triển DL nội địa và chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản kích cầu trong điều kiện bình thường mới.

Về lĩnh vực văn hóa, cần phải chọn việc, chọn điểm dựa trên Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về văn hóa. Trong đó, chú trọng việc duy trì, cải tiến và thích ứng nhanh với chuyển đổi số của bảo tàng. Ngoài ra, cần tập trung xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, lấy địa bàn dân cư làm nơi tác nghiệp của toàn ngành, phối hợp với đoàn thể chính trị, người dân để xây dựng văn hóa gia đình, làng xã...

Theo Giám đốc Sở VH-TT&DL An Giang Trần Khánh Hiệp, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL, ngành VH-TT&DL tỉnh sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp đạo đức trong nhà trường, gia đình và xã hội. Hướng dẫn, đẩy mạnh phát triển thể dục - thể thao cho mọi người nhằm nâng cao sức khỏe; chuẩn bị lực lượng tham dự các giải thể thao sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Đồng thời, chủ động hướng dẫn, hỗ trợ người lao động trong lĩnh vực DL, viên chức hoạt động nghệ thuật chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại địa phương được nhận gói hỗ trợ của Chính phủ; chuẩn bị các điều kiện để đón khách DL quốc tế khi điều kiện cho phép, trước mắt tập trung ưu tiên kích cầu DL nội địa khi dịch COVID-19 được kiểm soát.

MINH THƯ