Nhiều đổi thay đáng phấn khởi

22/01/2019 - 07:32

 - Năm 2018 là năm thắng lợi của xã Đa Phước (An Phú). Sau “cú đúp” hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới (NTM) và “Xã văn hóa NTM”, Đa Phước tiếp tục được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn đô thị loại V. Với 3 thành tích trong năm 2018, xã Đa Phước tiếp tục nỗ lực để xây dựng địa phương phát triển khởi sắc.

A A

Sau Khánh An, Đa Phước là xã thứ 2 của huyện đầu nguồn An Phú đạt chuẩn NTM khi hoàn thành 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu, với tổng vốn đầu tư trên 255,6 tỷ đồng. Cùng với nguồn lực hỗ trợ của tỉnh, huyện, xã Đa Phước đã chủ động, sáng tạo trong việc huy động nguồn vốn xã hội hóa, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng phát triển sản xuất, chăm lo đời sống người dân. Xã kết hợp thực hiện các nhiệm vụ phát triển ngành nghề, đầu tư các công trình hạ tầng nông thôn (cầu, đường, trường, trạm, điện sinh hoạt, nước sạch...) và phát triển các mô hình chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch... góp phần nâng thu nhập bình quân năm 2018 trên 44 triệu đồng/người/năm (năm 2010 đạt 11,7 triệu đồng).

Về Đa Phước hôm nay, dọc các trục giao thông chính của xã, qua những con đường ra cánh đồng, sẽ cảm nhận được những đổi thay đáng trân trọng. Trên những trục đường, nhiều mái nhà mới mọc lên tô điểm cho NTM thêm khởi sắc. 

Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú Đoàn Bình Lâm cho biết, Đảng bộ xã Đa Phước liên tục nhiều năm được công nhận “Trong sạch, vững mạnh”, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể luôn gần dân, trọng dân, tạo thuận lợi để xã thực hiện tốt các phong trào xây dựng địa phương. Từ các điều kiện này, huyện chọn Đa Phước là 1 trong 2 xã tập trung xây dựng đạt chuẩn “Xã văn hóa NTM”. Bí thư Đảng ủy xã Đa Phước Nguyễn Văn Dũng cho biết: “Xã thực hiện tốt 5 tiêu chí “Xã văn hóa NTM”. Thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, góp phần giảm hộ nghèo trong xã thấp hơn mức bình quân của tỉnh (hiện còn 169 hộ nghèo (3,58%), 511 hộ cận nghèo (10,81%). Trong 2 năm đã thực hiện tốt xã hội hóa trong và ngoài địa phương, đóng góp tiền và hiện vật chăm lo cho người nghèo với tổng số tiền 380 triệu đồng hỗ trợ 1.189 lượt hộ nghèo, cận nghèo. Phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hỗ trợ cho 442 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo vay mới và tái vay với tổng số tiền 6,1 tỷ đồng. Trên 80% nông hộ được phổ biến khoa học - kỹ thuật về sản xuất nông nghiệp; có trên 30% hộ gia đình tham gia các hình thức hợp tác phát triển kinh tế”.

Với tiêu chuẩn nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, xã có trên 91,27% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa 3 năm trở lên; trên 70% hộ gia đình cải tạo được vườn tạp, không để đất hoang, đảm bảo khuôn viên nhà ở xanh, sạch, đẹp; trên 26% hộ gia đình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập từ sản xuất nông nghiệp, hàng hóa và dịch vụ nông thôn. Xã có 4 ấp đạt chuẩn văn hóa, trong đó 2 ấp (Hà Bao 1, Hà Bao 2) đạt chuẩn trên 15 năm và 2 ấp (Phước Thọ, Phước Quản) đạt chuẩn ấp văn hóa trên 10 năm.

Với tiêu chuẩn về “thiết chế và phong trào văn hóa, thể thao ở cơ sở”, Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo, ổn định về tổ chức, hoạt động thường xuyên, hiệu quả, từng bước đạt chuẩn theo duy định. Qua đó, tổ chức và tham gia nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao, làm lành mạnh đời sống người dân. Cùng với đó, di tích lịch sử - văn hóa, cảnh quan thiên nhiên được bảo vệ, các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao truyền thống và thuần phong mỹ tục của địa phương được bảo tồn.

Thực hiện tốt quy định về nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn, toàn xã có 14 điểm sinh hoạt văn hóa và 7 điểm sinh hoạt thể thao. Các nơi sinh hoạt công cộng đều có nội quy để nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh, các nơi công cộng trên địa bàn không có những hành vi thiếu văn hóa xảy ra, như: ăn xin, mua bán, chèo kéo khách… Người dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Được công nhận đạt chuẩn “Xã văn hóa NTM” và là đô thị loại V là bước ngoặt quan trọng, là sự khởi đầu mới của Đa Phước. Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú Đoàn Bình Lâm yêu cầu chính quyền và nhân dân xã Đa Phước tiếp tục nỗ lực, tập trung mọi nguồn lực và cùng nhau đoàn kết một lòng, góp công, góp của, đóng góp trí tuệ để hoàn thiện và nâng chất các tiêu chí xã NTM, trở thành xã điển hình trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện An Phú.

Bài, ảnh: HỮU HUYNH