Nhiều kết quả nổi bật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

10/12/2021 - 06:32

 - Năm 2021, công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ (KH&CN) trên địa bàn An Giang thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hoạt động KH&CN ở cấp huyện được tăng cường, đã hỗ trợ một số mô hình hiệu quả cao, được nông dân quan tâm áp dụng, tăng hiệu quả sản xuất.

A A

  Đề tài “Nghiên cứu xây dựng khu bảo tồn dược liệu kết hợp phát triển du lịch tại Núi Cấm

Giám đốc Sở KH&CN Tầng Phú An cho biết: “Tỉnh tập trung đưa KH&CN về cơ sở và lấy doanh nghiệp (DN) làm chủ thể. Sở KH&CN ký kết hợp tác với 11 địa phương trong tỉnh để tăng cường nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ giai đoạn 2021-2025. Theo đó, đã đề xuất 13 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; chuyển giao kết quả nghiên cứu đề tài cho huyện An Phú “Bảo tồn nguồn lợi thủy sản khu vực búng Bình Thiên kết hợp phục vụ phát triển du lịch” và  huyện Chợ Mới về kết quả đề tài “Nghiên cứu đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ xoài tại tỉnh An Giang”.

Để góp phần phòng, chống dịch COVID-19, Sở KH&CN đã chỉ đạo Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN thực hiện nhiệm vụ đột xuất “Thử nghiệm biện pháp xông mũi họng bằng tinh dầu hỗ trợ sát khuẩn hô hấp cho người bị nhiễm SARS-COV-2 không triệu chứng (F0) tại Bệnh viện dã chiến ở 3 huyện Châu Thành, Phú Tân, An Phú” bước đầu đạt kết quả khả quan. Bên cạnh đó, Sở KH&CN tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; đặc biệt quan tâm hỗ trợ các nhiệm vụ KH&CN gặp khó khăn, trễ hạn. Các thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN, trên website www.atte.vn được cập nhật thường xuyên, liên tục giúp các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh nắm được, đẩy mạnh ứng dụng vào sản xuất.

Các tổ chức đã quan tâm hơn trong việc đăng ký hoạt động KH&CN, nhất là DN. Hoạt động sở hữu trí tuệ, thông tin thống kê KH&CN, hoạt động phát triển công nghệ và thị trường công nghệ triển khai ổn định, tuy nhiên số lượng có giảm so cùng kỳ do ảnh hưởng dịch COVID-19. Thực hiện kế hoạch xây dựng nhãn hiệu chứng nhận An Giang cho các sản phẩm nông nghiệp: Cấp 25.000 tem nhãn hiệu chứng nhận An Giang cho hộ kinh doanh; hỗ trợ chi phí đăng ký bảo hộ 3 nhãn hiệu.

Công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng được duy trì thường xuyên; công tác khảo sát chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường góp phần ngăn chặn vi phạm về chất lượng, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng. Hoạt động hỗ trợ DN nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa thực hiện tốt theo kế hoạch.

Ông Tầng Phú An cho biết, năm 2021, Sở KH&CN theo dõi tiến độ thực hiện 3 dự án nông thôn miền núi, 1 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia. Bộ KH&CN đã tổ chức Hội đồng KH&CN thống nhất nghiệm thu dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng và phục hồi vùng ươm giống cá tra theo hướng VietGAP tại tỉnh An Giang” và dự án “Xây dựng mô hình sản xuất gạch không nung xi-măng - cốt liệu từ nguyên liệu sẵn có thay thế gạch nung tại An Giang”; phê duyệt dự án “Ứng dụng tiến bộ KH&CN trong sản xuất gỗ nhựa hỗn hợp từ bột nhựa - bột gỗ ứng dụng làm vật liệu xây dựng tại An Giang” đưa vào danh mục đặt hàng các dự án bắt đầu thực hiện từ năm 2022...

Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, thực hiện 17 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và 40 nhiệm vụ cấp cơ sở. Tổ chức hội đồng KH&CN tư vấn xác định và trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục 11 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021-2022 và 2 đề xuất chuyển sang thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia. Tổ chức 12 hội đồng KH&CN tư vấn, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh. Bàn giao 19 kết quả nghiên cứu KH&CN cấp tỉnh cho 38 tổ chức tiếp nhận; chuyển giao 200kg giống lúa Nàng Nhen thơm cho Trung tâm Khuyến nông An Giang, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tịnh Biên, Tri Tôn. Trong hoạt động phát triển công nghiệp, đã hỗ trợ triển khai thực hiện 7 dự án thuộc lĩnh vực khoa học nông nghiệp; tổ chức hội đồng nghiệm thu, xét duyệt nội dung, quyết định nghiệm thu 14 dự án.

Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Sở KH&CN đã tổ chức thực hiện 26 nhiệm vụ KH&CN phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Sở KH&CN còn thực hiện nhiều hoạt động phát triển thị trường KH&CN; phối hợp tuyên truyền, giới thiệu nhiều mô hình, dự án ứng dụng đổi mới công nghệ. Thực hiện Quyết định 71/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh, đã hỗ trợ 7 dự án lĩnh vực khoa học nông nghiệp. Tổ chức hội đồng nghiệm thu 5 dự án, xét duyệt nội dung 5 dự án, quyết định nghiệm thu 4 dự án.

Hoạt động cấp phép trên các lĩnh vực KH&CN thực hiện đảm bảo theo quy trình, thủ tục và được các tổ chức quan tâm hơn trong việc đăng ký hoạt động KH&CN, đặc biệt là các DN. Đã cấp 56 giấy chứng nhận, về: Đăng ký hoạt động KH&CN; hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh; chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở...

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU