Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9-2021

03/09/2021 - 18:18

 - Từ tháng 9-2021, nhiều chính sách mới có hiệu lực. Điển hình như: giảm 50% phí giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng; quy định về hỗ trợ khi thu hồi đất; về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; chi hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục...

A A

Giảm 50% phí giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 13/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2013/TT-NHNN, ngày 5-12-2013, ban hành biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cụ thể, thông tư mới bổ sung, quy định giảm 50% “phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng” từ ngày 1-9-2021 đến 30-6-2022. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư 13/2021/TT-NHNN được ban hành nhằm tiếp tục có chính sách hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID-19; triển khai Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 29-6-2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công, xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021và đầu năm 2022. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1-9-2021.

Hướng dẫn chi cho kiểm định chất lượng giáo dục

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 56/2021/TT-BTC, có hiệu lực ngày 1-9-2021. Theo đó, hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục thường xuyên.

Kiểm tra mức độ an toàn phòng cháy, chữa cháy ở chung cư. Ảnh: G.K

Đối với chi hoạt động tự đánh giá, thông tư nêu rõ, cơ sở giáo dục công lập sử dụng nguồn kinh phí hợp pháp theo quy định để chi. Đối với chi hoạt động đánh giá ngoài, các khoản chi tiền công cho thành viên đoàn (trưởng đoàn, thư ký, thành viên) quy định. Căn cứ khả năng kinh phí thực hiện hoạt động đánh giá ngoài, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định mức chi tiền công cụ thể cho các thành viên đoàn phù hợp với vai trò, nhiệm vụ và thực tế tại địa phương.

Nghị định mới về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư có hiệu lực từ ngày 1-9-2021. Theo đó, nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để xây dựng lại, hoặc xây dựng công trình khác theo quy hoạch: do sự cố, thiên tai, cháy nổ; chưa hết hạn sử dụng nhưng có kết luận kiểm định của cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh xác định tình trạng nguy hiểm tổng thể; có nguy cơ sập đổ, không đáp ứng điều kiện tiếp tục sử dụng, cần di dời khẩn cấp; hư hỏng nặng về hạ tầng kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy, cấp, thoát nước, xử lý nước thải; giao thông nội bộ không đáp ứng các yêu cầu quy chuẩn…

Ngoài ra, nhà chung cư bị hư hỏng một trong các cấu kiện kết cấu chính (móng, cột, tường, dầm, xà) không đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường cũng buộc phải phá dỡ. Nghị định 69/2021/NĐ-CP còn quy định rõ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.

Quy định mới về hỗ trợ khi thu hồi đất

Từ ngày 1-9-2021, Thông tư 09/2021/TT-BTNMT (sửa đổi, bổ sung 9 thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013) có hiệu lực thi hành.

Điểm mới đáng chú ý là bổ sung các quy định liên quan đến hỗ trợ sau khi thu hồi đất. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi nhà nước thu hồi mà diện tích đất còn lại không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng theo quy định của UBND tỉnh và người sử dụng có đơn đề nghị thu hồi phần diện tích đó, thì nhà nước sẽ xem xét, quyết định việc thu hồi. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất đối với phần diện tích đất còn lại được tính vào kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

 Mức thu phí trong công tác an toàn thực phẩm

Thông tư 67/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 19-9-2021.

Theo đó, trường hợp tổ chức thu phí là đơn vị sự nghiệp công lập, hoặc cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí được để lại 70% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định; nộp 30% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước không được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định phải nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí này trang trải cho hoạt động cung cấp dịch vụ và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi của ngân sách nhà nước.

N.R