ở Việt Nam mình học đại học ngành gì ra trường làm việc lương cao ông giáo?

20/04/2024 - 11:41

Nếu bạn học một ngành “hot”, mà ra trường bạn không năng động, không toàn tâm toàn ý làm công việc được giao, thì cũng có thể bị thất nghiệp chớ nói gì lương cao…