Phú Yên: Tạm giữ ba đối tượng giả huy động vốn, lừa hơn 20 tỷ đồng

Phú Yên: Tạm giữ ba đối tượng giả huy động vốn, lừa hơn 20 tỷ đồng