Phát động Giải báo chí về “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương”

26/10/2021 - 15:20

 - Báo điện tử VTC News phối hợp Ban Quản lý dự án về “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương” tại Việt Nam và Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên, Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc tổ chức Giải báo chí về “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương”.

A A

Theo đó, đối tượng tham gia giải báo chí là tất cả công dân Việt Nam, gồm: nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên có tác phẩm báo chí viết về đề tài rác thải nhựa đại dương. Tác giả có tác phẩm tham dự giải không được vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được chọn hai tác phẩm phù hợp với quy định của giải để tham dự. Nếu tác giả đã có hai tác phẩm riêng của mình, đồng thời tham gia nhóm tác giả sáng tác tác phẩm khác thì được chọn thêm tối đa 1 tác phẩm khác. Mỗi nhóm tác giả tối đa 5 người.

Tác phẩm hoặc chùm tác phẩm tham gia giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” phải được đăng, phát trên các báo điện tử, tạp chí điện tử do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, thời gian từ ngày 1-1 đến 25-11-2021.

Các tác phẩm tham gia giả báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” gửi về Báo điện tử VTC News, Tầng 12A, toà nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc gửi qua email: giaibaochigonn@gmail.com. Thời gian nhận bài thi đến hết ngày 25-11-2021.

P.V