Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025)

12/08/2020 - 14:48

 - Chiều 12-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Tân (An Giang) lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) tiến hành phiên trù bị. Đại diện Văn phòng Tỉnh ủy cùng 300 đảng viên tiêu biểu đại diện 4.635 đảng viên đến từ 63 Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc đã tham dự đại hội.

A A

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Tân sẽ diễn ra trong 2,5 ngày (từ 12 đến 14-8), với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, dân chủ, năng động, sáng tạo”. Trong phiên trù bị, các đại biểu đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đồng thời, thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc, nội quy đại hội và phổ biến những nội dung cơ bản về Quy chế bầu cử trong Đảng; hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu và cách bầu cử; công bố chia tổ thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII...

MỸ HẠNH