Phụ nữ Thoại Sơn chung tay bảo vệ môi trường

03/12/2021 - 06:18

 - Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) đã phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động các hội viên phụ nữ thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường góp phần làm cho bộ mặt nông thôn, đô thị ngày càng xanh - sạch - đẹp.

A A

Phụ nữ tham gia trồng hoa ven đường tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp (Ảnh chụp trước dịch bệnh COVID-19)

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thoại Sơn cho biết, thông qua nhiều hoạt động bảo vệ môi trường thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Hội LHPN huyện đã tổ chức hội thi tìm hiểu về Luật Bảo vệ môi trường với 100 người tham dự, tổ chức hội thi “Phụ nữ với nguồn nước an toàn” với 120 thí sinh và cổ động viên tham gia, tổ chức truyền thông về xử lý hộ gia đình cho hội viên phụ nữ 8 xã, thị trấn (Phú Thuận Vĩnh Chánh, Tây Phú, Vọng Thê, Mỹ Phú Đông, Vọng Đông, An Bình, Bình Thành) với 400 người tham dự.

Bên cạnh đó, cấp 400 thùng rác cho những hộ có nhà nằm trên tuyến đường không có xe đến thu gom rác với tổng kinh phí 44 triệu đồng, tổ chức truyền thông phong trào chống rác thải nhựa trong cán bộ hội viên phụ nữ năm 2020 cho 8 xã (Vĩnh Chánh, Vọng Đông, Bình Thành, Tây Phú, Vọng Thê, Mỹ Phú Đông, An Bình, Phú Thuận), cấp 320 giỏ xách đi chợ cho hội viên.

Ngoài ra, còn phối hợp tổ chức hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn trên địa bàn huyện, trong đó có 25 ấp đăng ký thực hiện “Ấp 3 sạch” với 9.196 hộ dân là hội viên phụ nữ được tiếp cận tiêu chí 3 sạch và chủ động cam kết thực hiện làm hàng rào, cột cờ, có nhà vệ sinh đảm bảo an toàn và xử lý rác đúng nơi quy định. Thành lập 29 tổ phụ nữ bảo vệ môi trường, với 564 thành viên thu gom hơn 424kg bao túi ny-lon và vỏ chai.

Từ những kết quả đạt được, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Hội LHPN huyện Thoại Sơn đã đúc kết kinh nghiệm về công tác bảo vệ môi trường. Đó là, cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đến tận cơ sở và người dân. Tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong bảo vệ môi trường. Phát huy vai trò của UBMTTQVN huyện và các tổ chức đoàn thể để hướng về xã, thị trấn tạo ra nhiều phong trào mạnh mẽ trong nhân dân. Phát huy vai trò của các hội viên Hội Phụ nữ xã, thị trấn tạo ra nhiều phong trào mạnh mẽ, góp phần bảo vệ môi trường. Đồng thời, nâng cao kiến thức môi trường cho các hội viên phụ nữ xã, thị trấn về tác hại chất thải rắn ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Nhằm nâng cao hiệu quả của công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới, Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đề ra nhiều giải pháp. Đó là tiếp tục duy trì công tác phối hợp giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường, Hội LHPN huyện Thoại Sơn và truyền thông công tác thu gom vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ môi trường với các phong trào, các cuộc vận động, như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tôn vinh, nhân rộng các mô hình, các gương điển hình bảo vệ môi trường…

Đồng thời, phê phán mạnh mẽ các hành vi, thói quen, tập quán sinh hoạt lạc hậu gây tác hại đến môi trường. Cần gắn trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn. Qua các phương tiện truyền thông đại chúng, hướng dẫn và tổ chức để người dân nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi theo hướng tích cực bảo vệ môi trường, phòng chống suy thoái ô nhiễm và sự cố môi trường.

Cùng với đó, đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và hành động bảo vệ môi trường. Tuyên truyền, vận động người dân trong cộng đồng cùng tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp.

TRÚC PHA