Phú Tân phát động thi đua, sáng kiến trong kiểm soát thủ tục hành chính

01/03/2021 - 05:31

 - UBND huyện Phú Tân (An Giang) vừa ban hành kế hoạch phát động thi đua trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2021 trên địa bàn huyện.

A A

Theo đó, phát động tập thể các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn; cán bộ, công chức, viên chức có thành tích trong thực hiện TTHC, kiểm soát TTHC hoặc có sáng kiến cải cách TTHC.

Tiêu chí chấm điểm thi đua (thang điểm 100) với 11 nội dung cụ thể, ngoài các quy định chung còn đánh giá kết quả giải quyết hồ sơ TTHC; sáng kiến trong hoạt động kiểm soát TTHC… Bên cạnh đó, còn có tiêu chí về tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ yêu cầu chứng thực điện tử; thực hiện đúng chế độ báo cáo về hoạt động kiểm soát TTHC thực hiện văn bản góp ý dự thảo.

MỸ HẠNH