Phường Nhà Bàng tập trung hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

18/06/2024 - 15:19

 - Ngày 18/6, Bí thư Thị ủy Tịnh Biên (tỉnh An Giang) Nguyễn Hồng Đức đã làm việc với Đảng ủy, UBND phường Nhà Bàng về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2024.

Bí thư Thị uỷ Tịnh Biên Nguyễn Hồng Đức làm việc với Đảng uỷ, UBND phường Nhà Bàng

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Thị ủy Tịnh Biên Nguyễn Hồng Đức yêu cầu Đảng uỷ, UBND phường Nhà Bàng tập trung nguồn lực hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024.

Đồng thời, chủ động đề ra các nội dung, đầu công việc chuẩn bị đại hội Đảng; tăng cường công tác chỉnh trang, xây dựng đô thị văn minh; có phương án tạo thêm sản phẩm du lịch, đa dạng hoá trải nghiệm cho du khách khi đến với địa phương; khuyến khích phát triển thêm các loại hình dịch vụ gắn với văn minh đô thị; tiếp tục tập trung làm tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo tại địa phương; tăng cường phòng, chống các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn….

Đến tháng 6/2024, phường Nhà Bàng đã thực hiện đạt và vượt 7/24 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đảng uỷ năm 2024, gồm: Công tác tuyển quân; vận động Quỹ Vì người nghèo đạt 204%; vận động Quỹ Khuyến học đạt 125%; xã hội hóa hạ tầng giao thông; duy trì tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh (3.078 /3.078 hộ) đạt 100%; vận động cất mới 10/5 căn nhà, đạt 200% kế hoạch….

THANH TIẾN