Thông báo

Liên danh Công ty TNHH Thương mại dịch vụ DNU và Công ty TNHH MTV Môi trường Vạn Hưng Tùng thông báo

17/10/2023

Về thời gian hoạt động và kế hoạch thực hiện dự án nạo vét chỉnh trị dòng chảy sông Vàm Nao hạn chế sạt lở bờ xã Mỹ Hội Đông, xã Kiến An (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

Căn cứ Bản xác nhận số 574/XN-UBND, ngày 05/07/2023, Bản xác nhận số: 863/XN-UBND, ngày 05/10/2023 và Bản xác nhận số 900/XN-UBND, ngày 13/10/2023 của UBND tỉnh An Giang về việc cho phép Liên danh Công ty TNHH Thương mại dịch vụ DNU và Công ty TNHH MTV Môi trường Vạn Hưng Tùng thực hiện nạo vét thu hồi khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát sông) của dự án nạo vét chỉnh trị dòng chảy sông Vàm Nao hạn chế sạt lở bờ xã Mỹ Hội Đông, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1070/QĐ-UBND, ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh An Giang về việc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư;

Căn cứ Công văn số 1034/CCĐTNĐKVIII-QLHT, ngày 12/10/2023 của Chi cục Đường thủy nội địa Khu vực III về việc chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa trong quá trình thi công dự án nạo vét chỉnh trị dòng chảy sông Vàm Nao hạn chế sạt lở bờ xã Mỹ Hội Đông, xã Kiến An (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) của Liên danh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ DNU và Công ty TNHH MTV Môi trường Vạn Hưng Tùng.

Liên danh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ DNU và Công ty TNHH MTV Môi trường Vạn Hưng Tùng xin thông báo đến cơ quan chức năng và nhà thầu thi công đường cao tốc được biết về thời gian hoạt động và kế hoạch thực hiện dự án nạo vét chỉnh trị dòng chảy sông Vàm Nao hạn chế sạt lở bờ xã Mỹ Hội Đông, xã Kiến An (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) (gọi tắt là dự án) như sau:

1. Dự án chính thức hoạt động kể từ ngày 17/10/2023. Số lượng phương tiện thực hiện là 6 xáng cạp. Khối lượng vật liệu xây dựng thông thường từ nạo vét, thu hồi được cung cấp cho các công trình đường cao tốc và không bán ra bên ngoài.

2. Khối lượng vật liệu xây dựng thông thường nạo vét, thu hồi từ dự án sẽ được cung cấp cho các công trình đường cao tốc, cụ thể:

2.1 Cung cấp cho dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, với khối lượng là 1.500.000m3;

2.2 Cung cấp cho cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (dự án thành phần 1) đoạn qua tỉnh An Giang, với khối lượng là 1.500.000m3.

3. Đề nghị các nhà thầu thi công đường cao tốc sớm liên hệ với liên danh công ty chúng tôi ký kết hợp đồng thực hiện.

Trân trọng!