Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

09/03/2023 - 06:22

 - Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh tăng cường sự lãnh, chỉ đạo phát triển phong trào thể dục - thể thao (TDTT), với sự đổi mới về nội dung, đa dạng cách thức, nhằm đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân, ra sức thi đua phát triển kinh tế - xã hội …

A A

Phong trào thể dục - thể thao ngày càng phát triển mạnh mẽ

Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nâng cao hiệu quả lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của nhà nước về phát triển TDTT theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kế hoạch triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lồng ghép thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…

các nội dung tuyên truyền được tăng cường gắn kết với công tác khuyến khích xã hội hóa hoạt động TDTT, với các phong trào khác và được truyền tải bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thông qua các hình thức, như: Phát thanh, truyền hình, báo chí, pa-nô, áp-phích… với các khẩu hiệu: “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Rèn luyện thân thể - Bảo vệ Tổ quốc”, “Rèn luyện thân thể - Kiến thiết đất nước”, “Hãy chung tay vì thể lực, tầm vóc con người Việt Nam”…

Các địa phương, cơ quan, đơn vị, đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động TDTT. Đồng thời, quan tâm huy động nguồn lực đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất và tổ chức các loại hình hướng dẫn tập luyện TDTT đảm bảo tính khoa học, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và phù hợp nhu cầu thực tiễn. Các loại hình, nhóm, tổ, câu lạc bộ (CLB) TDTT trên địa bàn tỉnh duy trì hoạt động thường xuyên và ngày càng phát triển đa dạng, hiệu quả, như: Thể dục dưỡng sinh, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, xe đạp, võ thuật, bơi lội... Qua đó, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, tăng cường sức khỏe, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Đồng thời, tuyển chọn vận động viên có tố chất vào đội năng khiếu thể thao của tỉnh tham gia giải cấp tỉnh.

Các địa phương, cơ quan, đoàn thể, trường học quan tâm tổ chức các giải thể thao, Đại hội TDTT, Hội khỏe Phù Đổng, nhằm tạo động lực thi đua và khuyến khích, thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT trong nông dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, phụ nữ, thanh, thiếu nhi, người cao tuổi, người khuyết tật, học sinh, sinh viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện, khuyến khích các đơn vị, địa phương tổ chức giải thể thao gắn với việc bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian.

Ngoài ra, xây dựng mô hình điểm về cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động TDTT tại cơ quan, doanh nghiệp và các xã, phường, thị trấn. Đặc biệt, chú trọng kiện toàn bộ máy TDTT các cấp, ngành và ở cơ sở; đào tạo và bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên, hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT đảm bảo chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển phong trào TDTT trong tình hình mới.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang Nguyễn Khánh Hiệp cho biết, thông qua giải thể thao, Đại hội TDTT, Hội khỏe Phù Đổng các cấp, giúp ngành thể thao tỉnh đánh giá mức độ phát triển TDTT trong tỉnh. Từ đó, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng phong trào TDTT quần chúng phát triển rộng khắp, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, ngành và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc của nhân dân, góp phần phát triển con người toàn diện…

Thời gian tới, ngành thể thao tỉnh phối hợp các cấp, ngành và địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tập luyện và thi đấu TDTT. Đồng thời, thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa, đa dạng các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất và nhân lực phục vụ sự nghiệp TDTT; phát triển đa dạng các hình thức tổ chức tập luyện và thi đấu TDTT. Thường xuyên tổ chức nhiều giải thể thao, nhằm tạo sân chơi bổ ích cho người dân, góp phần đưa phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia…

LÊ HOÀNG

 

bong-da
mon-khac