Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm

10/07/2024 - 14:13

 - Sáng 10/7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu An Giang, Giám đốc Sở Tư pháp Cao Thanh Sơn chủ trì. Cùng tham dự cho đại diện sở, ban, ngành liên quan; trưởng phòng tư pháp cấp huyện.

Quang cảnh điểm cầu An Giang

Hội nghị đã tập trung thảo luận về các lĩnh vực chính, như: Công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục và tổ chức thi hành pháp luật; công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật; công tác thi hành án dân sự; công tác hộ tịch, lý lịch tư pháp, bổ trợ tư pháp; công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng và việc đảm bảo nguồn lực cho việc triển khai nhiệm vụ tư pháp tại bộ, ngành, địa phương…

6 tháng đầu năm, ngành tư pháp đã quyết tâm, nỗ lực triển khai thực hiện quyết liệt chương trình, kế hoạch công tác, bám sát nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác tư pháp. Bộ Tư pháp tiếp nhận, trả lời 328 kiến nghị, đề xuất, đề nghị hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của các bộ, ngành, địa phương; xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 292 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), các địa phương ban hành hơn 1.500 VBQPPL cấp tỉnh, hơn 1.000 VBQPPL cấp huyện và 810 VBQPPL cấp xã; tổ chức thẩm định 113 đề nghị xây dựng văn bản, dự án, dự thảo VBQPPL; tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ thẩm định 222 dự thảo… 

Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của ngành, đồng chí Lê Thành Long yêu cầu ngành tư pháp tiếp tục thực hiện tốt 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 130 nhóm nhiệm vụ cụ thể trên các lĩnh vực, với tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”. Tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của ngành tư pháp theo Đề án 06/CP của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch chuyển đổi số ngành tư pháp giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; chú trọng, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tư pháp, pháp luật có trình độ, chuyên môn tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, nhất là các đề án, chương trình đã được Chính phủ phê duyệt…

GIA KHÁNH