Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước ở huyện cù lao

04/08/2020 - 06:35

 - Tổ chức phong trào thi đua có mục tiêu rõ ràng, xuyên suốt, nhiều hình thức đa dạng, phong phú và các chỉ tiêu được lượng hóa cụ thể. Bên cạnh đó, quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt - việc tốt cho mọi người học tập, noi theo, tạo sức lan tỏa phong trào ra toàn xã hội... Đây là kinh nghiệm để thời gian qua huyện Phú Tân (An Giang) duy trì, không ngừng nhân lên các thành quả từ hiệu ứng phong trào thi đua yêu nước.

A A

UBND huyện Phú Tân biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Trương Thanh Nhàn cho biết, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước được UBND huyện và các cấp, ngành phát động, được đông đảo cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và nhân dân hưởng ứng tích cực. Các phong trào thi đua đã phát huy sức mạnh tổng hợp của huyện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng- an ninh.

Nổi bật là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Đến cuối năm 2019, huyện Phú Tân có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Tân Hòa, Phú Bình, Phú Lâm, Hiệp Xương, Bình Thạnh Đông, Phú Hưng, Phú Thạnh. Từ năm 2016 đến nay, nhiều cây cầu nông thôn, cầu tạm ở vùng cù lao được thay thế bằng những cây cầu sắt, bê-tông kiên cố, mức đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn theo hướng giảm dần sức đóng góp của nhân dân.

Trong phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không bỏ ai ở lại phía sau”, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và xã, thị trấn đã có những việc làm thiết thực hưởng ứng, tập trung vào hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân, tổ chức thực hiện các chính sách, giải pháp thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững của huyện giai đoạn 2016-2020. Người nghèo đã được tiếp cận thuận tiện hơn các chính sách của nhà nước, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm đáng kể, đời sống từng bước được cải thiện. 5 năm qua, huyện đã vận động hơn 15,9 tỷ đồng (chỉ tiêu trên 5,9 tỷ đồng), đạt 269% kế hoạch, hỗ trợ cho trên 17.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn.

Hưởng ứng các phong trào thi đua do ban, ngành, địa phương tổ chức, phát động, cán bộ, nhân dân huyện còn ra sức đóng góp các công trình, phần việc cụ thể để chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập huyện, tham gia “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hiến máu tình nguyện, thi đua trong hệ thống công đoàn… Nhờ tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020, toàn huyện đã huy động được nhiều nguồn lực, tạo sức mạnh tổng hợp và đạt được những thành tựu quan trọng giúp kinh tế tiếp tục tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội.

Trong bức tranh kinh tế, lĩnh vực nông, ngư nghiệp giữ vị trí quan trọng, chiếm 45,23% trong cơ cấu ngành kinh tế. Lĩnh vực trồng trọt ổn định và phát triển, tiếp tục khẳng định thế mạnh là vùng chuyên canh nếp với trên 80% diện tích sản xuất, chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, tỷ lệ lúa chất lượng cao hàng năm khoảng 99%. Cùng với đó, huyện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất vườn tạp, đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây ăn trái, được người dân đồng thuận, xuất hiện nhiều mô hình mới triển vọng, tổng diện tích chuyển đổi đến nay được 453,73ha. Điểm sáng nữa là việc nâng chất mô hình hợp tác xã kiểu mới, tổ chức sản xuất ngày càng ổn định, góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất cho nông dân và là đầu mối thực hiện các mô hình liên kết.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có những bước tiến đáng kể với chuyển biến trong giáo dục và đào tạo, củng cố mạng lưới y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân, hoạt động về xã hội và chăm sóc người có công đảm bảo thực hiện chính sách đầy đủ, kịp thời. Đặc biệt, đảm bảo an sinh xã hội, hàng năm huyện quan tâm đến việc giải quyết việc làm, đào tạo nghề và giảm nghèo, với tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 65,2%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 51 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo còn 1,95%...

Giai đoạn 2015-2020, huyện Phú Tân đã được Chủ tịch nước tặng 3 Huân chương Lao động hạng Nhì, 3 Huân chương Lao động hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng 2 cờ thi đua và 10 bằng khen; Chủ tịch UBND tỉnh tặng 31 cờ thi đua, công nhận 86 tập thể lao động xuất sắc, 19 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và hàng trăm bằng khen khác.

MỸ HẠNH