Tăng cường kiểm soát loài tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ

06/06/2019 - 08:15

UBND tỉnh vừa giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan, đề xuất UBND tỉnh tăng cường kiểm soát loài tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ tại Việt Nam theo các công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

A A

Theo đó, nhằm bảo vệ đa dạng sinh học, môi trường và tránh các tác động xấu của 2 loại sinh vật này tới nền kinh tế, các bộ đề nghị UBND tỉnh, thành phố và cơ quan liên quan chỉ đạo tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định đối với trường hợp vi phạm; tăng cường kiểm soát, ngăn chặn sự phát tán của chúng ra môi trường; tuyên truyền, phổ biến tác hại của chúng trong cộng đồng.

V.L