Thạch Lam: Cây bút giàu xúc cảm và tài hoa

07/07/2020 - 15:28

Ông là tác giả của những thiên tuyệt bút "Gió đầu mùa" và "Hà Nội băm sáu phố phường," một trong những nhà văn nổi tiếng của nền văn học Việt Nam giai đoạn 1930-1945.

A A

Hôm nay kỷ niệm 110 năm ngày sinh nhà văn Thạch Lam (7-7-1910-2020).

Ông là tác giả của những thiên tuyệt bút "Gió đầu mùa" và "Hà Nội băm sáu phố phường," một trong những nhà văn nổi tiếng của nền văn học Việt Nam giai đoạn 1930-1945.

Theo Vietnam+