Thầy, cô giao bài tập cho học sinh, rồi yêu cầu các em đăng “sản phẩm” lên mạng xã hội có đúng quy định không ông giáo?

11/11/2023 - 07:58

 - Việc giáo viên yêu cầu học sinh đăng “sản phẩm” lên mạng để dựa theo số lượng “like” mà cho điểm cũng là cách làm hay, phù hợp xu thế, tạo hứng thú cho học sinh. Tuy nhiên, giáo viên chỉ nên xem tiêu chí “like” nhiều hay ít để cộng điểm khuyến khích thôi, không nên dựa theo đó để đánh giá toàn bộ “sản phẩm”…