Thiêng liêng ngày lễ Dâng y của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer

03/11/2019 - 16:40

 - Hàng năm, sau mùa an cư kiết hạ, mỗi chùa nam tông Khmer sẽ long trọng tổ chức Lễ Dâng y. Đây là một trong những nghi lễ quan trọng và thiêng liêng, thể hiện thiện tâm của người phật tử trong việc hộ trì tăng đoàn, vừa tạo phước đức lớn cho phật tử tại gia.

A A

Theo quy định, trong năm mỗi chùa chỉ được tổ chức đại lễ Dâng y một lần vào bất cứ ngày nào trong thời gian từ ngày 16-9 đến 15-10 âm lịch. Đây cũng là lúc mùa an cư kết hạ kết thúc.

Đại lễ Dâng y có thể do tăng đoàn tổ chức hoặc do hàng phật tử tại gia tổ chức.

Trong dịp lễ dâng y, áo cà sa và các vật cúng dường khác được kính cẩn dâng lên cúng dường tam bảo. Sau đó, được diễu hành trong phum, sóc, rồi dâng lên các chư tăng trên chùa.

Tại chính điện các chùa Nam tông, trước khi bắt đầu buổi lễ, các phật tử thực hiện nghi thức rước y phục và vật phẩm, đi 3 vòng quanh chùa.

 Sau nghi thức rước y, chư tăng tụng kinh cầu an, chúc phúc các gia đình phật tử, chia phước tới thân quyến.

Đại lễ Dâng y là một nét đẹp trong văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer. Qua đó, khích lệ phật tử thực thi đại hạnh bố thí, tri ân công đức của Đức Phật, Tam bảo… Đồng thời, tỏ lòng tôn kính, bảo tồn, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

ĐỨC TOÀN