Thoại Sơn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

02/03/2021 - 04:08

 - Năm 2020, tình hình kinh tế trong nước và của tỉnh nói chung, huyện Thoại Sơn (An Giang) nói riêng có nhiều thuận lợi, song còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự điều hành của chính quyền và sự nỗ lực của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân, Thoại Sơn đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ với nhiều kết quả nổi bật.

A A

Thoại Sơn đã có 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020

Trong 23 chỉ tiêu nghị quyết năm 2020 có 13 chỉ tiêu vượt, 9 chỉ tiêu đạt, còn 1 chỉ tiêu cơ bản đạt là xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia (chỉ tiêu nghị quyết là 75% nhưng thực hiện 73,1%). Giá trị sản xuất (GO) theo giá so sánh: khu vực nông, lâm, thủy sản đạt 100%, khu vực công nghiệp 100%, khu vực xây dựng 100%. Giá trị sản xuất theo giá hiện hành: khu vực nông, lâm, thủy sản đạt 100%, khu vực công nghiệp 100%, khu vực xây dựng 100%. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện kịp thời, góp phần đảm bảo kinh tế - xã hội phát triển ổn định. Công tác dân vận và xây dựng Đảng tiếp tục được đổi mới, tạo được sự đồng thuận cao trong Đảng bộ và nhân dân.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò thiết yếu của nền kinh tế, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (theo giá so sánh 2010) đạt 6.367 tỷ đồng, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra (tăng 51 tỷ đồng so năm 2019). Diện tích lúa gieo trồng cả năm 114.660ha, đạt 100% chỉ tiêu. Tổng sản lượng lúa cả năm 776.886 tấn, tăng gần 15.000 tấn so năm trước. Diện tích trồng màu các loại 1.500ha, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết. Để nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích sản xuất và tăng thu nhập cho người dân, huyện đã chủ trương vận động chuyển đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái, với tổng diện tích 675 ha. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển; các ngành nghề truyền thống tiếp tục được duy trì, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Năm 2020, phát triển mới 51 cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, đạt 102% chỉ tiêu nghị quyết. Công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị: đã được UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị 3 thị trấn đến năm 2035 và đang hoàn chỉnh chương trình. Các dự án đang hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ quy hoạch và tiếp tục thực hiện, gồm: dự án Khu dân cư Tây Thoại Ngọc Hầu, Khu dân cư thương mại chợ Tân Thành, Khu đô thị thị trấn Núi Sập 1 và 2.

Về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đã tổ chức lễ công bố quyết định của UBND tỉnh công nhận các xã: Thoại Giang, Vĩnh Trạch, Định Thành, Định Mỹ và Bình Thành đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2020. Các xã còn lại thực hiện hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu NTM nâng cao theo kế hoạch lộ trình đề ra.

Năm 2021, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Trước tình hình đó, Đảng bộ huyện Thoại Sơn đề ra mục tiêu đảm bảo ổn định kinh tế, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng NTM nâng cao, gắn với phát triển du lịch trên địa bàn. Đẩy mạnh khuyến khích đổi mới, sáng tạo, hỗ trợ và mời gọi doanh nghiệp. Tiếp tục phát huy thế mạnh thương mại, dịch vụ và kêu gọi khai thác đầu tư phát triển du lịch. Đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và chăm lo cải thiện đời sống nhân dân. Phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ và tiến bộ công bằng xã hội.

Ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống thiên tai, lũ lụt. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh về mọi mặt. Lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện đạt kết quả các đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 02-CTr/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thoại Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cụ thể, các chỉ tiêu phát triển chủ yếu trong năm: giá trị sản xuất bình quân/ha đất nông nghiệp 195 triệu đồng; phát triển mới 36 doanh nghiệp trên địa bàn; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 75%; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) giảm còn 0,99%; tổng thu ngân sách 636 tỷ đồng; đầu tư mở rộng 36km đường và đầu tư xây dựng 9 cầu giao thông nông thôn; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân 90,75%; xây mới 132 căn nhà và sửa chữa 63 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, người có công; nâng cao thu nhập bình quân người dân đạt mức từ 63 triệu đồng/người/năm trở lên…

Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Phạm Minh Tâm đề nghị, Đảng ủy xã, thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể huyện chủ động và nêu cao trách nhiệm trong lãnh, chỉ đạo, điều hành, sâu sát cơ sở, nắm chắc lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2021 đạt hiệu quả cao. Tập trung lãnh, chỉ đạo cả hệ thống chính trị tổ chức triển khai thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung triển khai xây dựng huyện NTM nâng cao, giai đoạn 2021-2025; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng…

PHƯƠNG LAN