Học viện tóc Thanh Tùng tổ chức kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển

Học viện tóc Thanh Tùng tổ chức kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển