Kết quả tìm kiếm cho "5 th��� ph���m"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1

  • Ứng dụng thành công quy trình sản xuất giống cá chạch lấu quy mô nông hộ

    Ứng dụng thành công quy trình sản xuất giống cá chạch lấu quy mô nông hộ

    04-11-2021 04:51:31

    Qua hơn 1 năm thực hiện, dự án “Ứng dụng quy trình sản xuất giống cá chạch lấu (Mastacembelus favus) theo quy mô nông hộ tại tỉnh An Giang” đã thành công. Dự án do ThS Ngô Thị Hạnh, Trung tâm Giống thủy sản An Giang làm chủ nhiệm. Tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 1 tỷ đồng, trong đó nguồn sự nghiệp khoa học hỗ trợ hơn 503 triệu đồng.