Tịnh Biên tổ chức lễ xuất quân thực hiện các hoạt động Tết quân – dân năm 2020

08/11/2019 - 14:09

 - Ngày 8-11, UBND huyện Tịnh Biên tổ chức Lễ xuất quân thực hiện các công trình Tết quân – dân năm 2020 trên địa bàn xã An Phú.

A A

Tịnh Biên tổ chức lễ xuất quân thực hiện các hoạt động Tết quân – dân năm 2020

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia Lễ xuất quân Tết quân – dân  năm 2020 tại xã An Phú

Tịnh Biên tổ chức lễ xuất quân thực hiện các hoạt động Tết quân – dân năm 2020

Phát hoang bụi rậm, chặt mé cây xanh tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp sau lễ phát động

Theo đó, Tết quân – dân năm 2020 tại xã An Phú có chủ đề “nghĩa tình quân – dân”, với các hoạt động: tuyên truyền phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương; tổ chức lao động giúp dân, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; vệ sinh cảnh quan môi trường, làm hàng rào, trồng cây xanh, cột cờ theo chuẩn nông thôn mới.

Đồng thời, tổ chức trao tặng nhà Đại đoàn kết, nhà Mái ấm công đoàn, nhà Tình nghĩa cho gia đình chính sách; giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao; gói bánh tét tặng gia đình chính sách, hộ nghèo vui xuân, đón Tết…

THANH TIẾN