Tịnh Biên tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022

16/08/2022 - 14:38

 - Ngày 16/8, tại xã An Phú, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Tịnh Biên tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.

A A

Các đại biểu tham dự ngày hội

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Hỗ trợ kinh phí phòng, chống tội phạm cho xã An Phú

Tặng quà các gia đình chính sách ở xã An Phú

Năm 2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Tịnh Biên đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, tích cực xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào, như: Câu lạc bộ “Nhân dân phòng, chống tội phạm”; mô hình Tổ tự quản an toàn giao thông; mô hình Đội tuần tra liên ấp…

Năm 2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Tịnh Biên sẽ phối hợp  các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định 521/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự của lực lượng công an trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự địa phương. Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương…

THANH TIẾN – PHAN HỮU

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu