Tôn tạo đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia

27/08/2023 - 11:46

 - Trên khắp đất nước Campuchia, nhiều đài hữu nghị Việt Nam – Campuchia được xây dựng để bày tỏ tri ân, ghi nhớ sự hy sinh của Nhân dân Campuchia vì sự nghiệp hòa hợp, thống nhất đất nước Việt Nam trong suốt thập niên 60, 70 và tri ân, ghi nhớ sự hy sinh của quân đội, Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng Nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Campuchia dân chủ vào thập niên 70, 80 (thế kỷ XX).

Cuối tháng 8/2023, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang và các ngành liên quan phối hợp Ủy ban Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia 2 tỉnh Takeo và Kampong Speu (Vương quốc Campuchia) phối hợp khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý, bảo vệ công trình đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Tượng đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia không chỉ có không gian nghệ thuật, mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị của 2 nước Việt Nam và Campuchia. Theo thời gian, các công trình ở nhiều nơi trên đất Campuchia đã xuống cấp.

Tại tỉnh Kampong Speu, Đài hữu nghị Việt Nam – Campuchia đặt tại phường Chbar Mon (TP. Chbar Mon).

Tại tỉnh Takeo, Đài hữu nghị Việt Nam – Campuchia đặt tại phường Rokaknong (TP. Daunkeo).

Đoàn công tác 2 nước thống nội dung chuẩn bị trình lãnh đạo địa phương 2 nước triển khai, gồm: Kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng công tác xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo; công tác quản lý, bảo vệ các công trình, bảo đảm, duy tu và đề xuất chủ trương, giải pháp, phương thức quản lý, bảo vệ các đài hữu nghị.

Đồng thời, trao đổi với cơ quan chức năng 2 tỉnh Takeo và Kampong Speu phương hướng xây dựng thỏa thuận giữa hai chính phủ về bảo vệ các đài hữu nghị Việt Nam – Campuchia…

GIA KHÁNH – HỮU ĐẶNG