Trả lời kiến nghị của cử tri lĩnh vực quốc phòng - an ninh

05/07/2022 - 07:55

 - UBND tỉnh An Giang vừa trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, liên quan đến lĩnh vực quốc phòng - an ninh.

A A

Xem xét chế độ tiền ăn cho cơ quan quân sự cấp xã từ 22 lên 30 ngày 

Sở Tài chính có Công văn 525/STC-NS, ngày 7/3/2022 về việc thực hiện các chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Cụ thể, trợ cấp ngày công lao động cho lực lượng dân quân thường trực mức 119.200 đồng/người/ngày (tính theo số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng 22 ngày/tháng x 12 tháng); hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng dân quân thường trực mức 62.000 đồng/người/ngày. Cách tính toán là 22 ngày/người/tháng, nhưng đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố tùy theo tình hình thực tế của địa phương mà cân đối ngân sách để chi trả đầy đủ theo quân số và số ngày trực trên tháng.

Về hỗ trợ tiền ăn cho ban chỉ huy, theo quy định của Luật Dân quân tự vệ và Nghị định 72/2020/NĐ-CP, ngày 30/6/2020 của Chính phủ, không quy định chế độ tiền ăn cho ban chỉ huy quân sự cấp xã. Ngày 16/5/2022, Bộ Chỉ huy Quân sự có Báo cáo 1596/BC- BCH về việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về dân quân tự vệ gửi Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng tham mưu trình Bộ Quốc phòng, đề xuất Chính phủ xem xét hỗ trợ tiền ăn cho chỉ huy ban chỉ huy quân sự cấp xã khi thực hiện nhiệm vụ trực. Nhưng đến nay chưa có ý kiến phản hồi. Khi có ý kiến phản hồi, UBND tỉnh sẽ giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Đề nghị tăng biên chế công an chính quy ở xã

Việc tổ chức Công an xã chính quy được thực hiện theo Nghị quyết 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hiện nay, Công an tỉnh bố trí trung bình mỗi xã 5 cán bộ công an chính quy là lực lượng thường trực, cơ bản đáp ứng yêu cầu trực sẵn sàng chiến đấu. Bên cạnh đó, vẫn tiếp tục duy trì lực lượng hỗ trợ là người địa phương, am hiểu địa bàn phụ trách từng cụm dân cư, khóm, ấp để giúp lực lượng chính quy làm nòng cốt cho phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội địa bàn cơ sở.

Dự thảo quy định về số lượng, chế độ chính sách đối với lực lượng bảo vệ trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang đang gửi lấy ý kiến Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Sau khi nhận được ý kiến đóng góp, sẽ sớm hoàn chỉnh dự thảo trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về số lượng, chế độ chính sách đối với lực lượng bảo vệ trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị tăng trợ cấp cho các lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Chế độ phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ dân phố hiện được thực hiện theo quy định tại Điều 1 Quyết định 24/2008/QĐ-UBND, ngày 21/7/2008 của UBND tỉnh. Dự thảo quy định về số lượng, chế độ chính sách đối với lực lượng bảo vệ trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh (mức phụ cấp, trợ cấp dự kiến cho lực lượng này sẽ tăng hơn so với trước đây) đang lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị Trung ương để tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo và sớm trình HĐND tỉnh.

Đề nghị giao thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy cho trạm y tế xã

Việc xác định tình trạng nghiện ma túy được quy định tại Nghị định 109/2021/NĐ-CP, ngày 8/12/2021 của Chính phủ (quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy); Thông tư 18/2021/TT-BYT, ngày 16/11/2021 của Bộ Y tế (quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy). Ngày 27/4/2022, Sở Y tế phối hợp Công an tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn trực tuyến về chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy đến 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đồng thời, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện cho bác sĩ đang và sẽ thực hiện nhiệm vụ xác định tình trạng nghiện ma túy, đang công tác tại bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, trung tâm y tế tuyến huyện, cơ sở cai nghiện ma túy và trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Như vậy, hiện nay, việc xác định tình trạng nghiện ma túy được thực hiện tại tất cả cơ sở y tế công lập, bao gồm trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế đã có Thông báo 1603/TB-SYT, ngày 26/5/2022 về danh sách cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh để các tổ chức, cá nhân biết, liên hệ, phối hợp thực hiện.

K.N