Tri Tôn triển khai nghị quyết đại hội vào cuộc sống

10/09/2020 - 05:13

 - Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn (An Giang) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, đặt ra nhiều quyết tâm cho giai đoạn mới. Để triển khai thành công nghị quyết Đại hội, đòi hỏi trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên, cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân.

A A

Thi đua sôi nổi

Thời điểm trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, phong trào thi đua ở huyện dân tộc, miền núi, biên giới này diễn ra sôi nổi. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm cho biết, qua phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, toàn huyện Tri Tôn có 42 đơn vị đăng ký thực hiện 70 công trình. Tổng kinh phí thực hiện các công trình trên gần 8,2 tỷ đồng, trong đó xã hội hóa vận động đóng góp từ nhân dân và doanh nghiệp trên 6,6 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương đối ứng. Trong đó có 14 công trình mang lại ý nghĩa phục vụ cho cơ quan, đơn vị, 56 công trình dân sinh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện Tri Tôn.

Khen thưởng các tập thể có nhiều thành tích đóng góp nhiệm kỳ 2015-2020

Tại thị trấn Tri Tôn, trung tâm của huyện, cả 6 công trình thi đua đều đóng góp xây dựng bộ mặt đô thị văn minh. Thị trấn đã tiến hành bê-tông hẻm số 1, đường hẻm miếu Bà Cô Hai, hẻm số 2 với tổng chiều dài 420m (kinh phí 330 triệu đồng); xây dựng công trình công viên cầu 16, bờ kè đường Điện Biên Phủ (dưới chân cầu Cây Me) với kinh phí xã hội hóa 181 triệu đồng. UBND thị trấn Tri Tôn vận động người dân hiến đất nâng cấp, mở rộng 3 tuyến đường nội ô. Các công trình góp phần tạo cảnh quan đô thị thông thoáng, xanh - sạch - đẹp. Đối với xã An Tức, đã thực hiện nâng cấp, mở rộng và bê-tông tuyến đường từ hồ Soài Chek (xã Núi Tô) đến An Tức, dài 2.436m, kinh phí trên gần 5,4 tỷ đồng, trong đó vận động xã hội hóa trên 1,5 tỷ đồng.

Đối với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn, thực hiện 2 công trình gồm: cổng chào đèn led trên đường Trần Hưng Đạo (khu vực trước cổng đơn vị) và tuyến đường hoa phía trước đơn vị, với tổng kinh phí vận động xã hội hóa 140 triệu đồng cùng 70 ngày công lao động. Trong khi đó, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch huyện Tri Tôn thực hiện công trình trồng cây xanh, trang trí các hình con vật tạo vẻ mỹ quan khu du lịch - thể thao hồ Soài Chek, với tổng kinh phí 504 triệu đồng, trong đó vận động xã hội hóa 385 triệu đồng…

Quyết tâm cao

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII đã thống nhất chọn 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: huy động mọi nguồn lực đầu tư, trong đó coi trọng sự đóng góp của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang, nâng cấp và phát triển đô thị; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý, kinh tế nông nghiệp và du lịch; tập trung mời gọi, tạo môi trường tốt để thu hút đầu tư, nhất là vào lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và công nghiệp chế biến.

Đại hội đề ra những chỉ tiêu chủ yếu, quan trọng đến năm 2025 như: giá trị sản xuất (GO) 13.304,9 tỷ đồng; giá trị sản xuất bình quân 154,56 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình 65,216 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm 13.840 tỷ đồng; thu cân đối ngân sách địa phương 5 năm 550 tỷ đồng; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 54,38% (31/57 trường); tỷ lệ lao động qua đào tạo 50,25%; tỷ lệ giảm nghèo hàng năm 1,5-2%; số bác sĩ trên 10.000 dân là 6 bác sĩ; số giường bệnh trên 10.000 dân là 14,42 giường; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế 98%; số xã đạt chuẩn nông thôn mới phấn đấu đạt 6 xã (có 3 xã nông thôn mới nâng cao).

Đến năm 2025, quy mô dân số của huyện đạt 117.832 người; tỷ lệ dân số nông thôn và thành thị được cung cấp nước sạch đến năm 2025 đạt 91,66%; tỷ lệ che phủ rừng 38,64%; tỷ lệ ấp duy trì, nâng chất danh hiệu “ấp văn hóa nâng cao” đến năm 2025 đạt 50%; tỷ lệ cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn huyện hoàn thiện chính quyền điện tử đến năm 2025 đạt 90%; tỷ lệ đảng viên phấn đấu đạt so với dân số là 3,2%.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm cho biết, để triển khai nghị quyết đạt hiệu quả, huyện sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy dân chủ, kỷ cương, đẩy mạnh khai thác lợi thế so sánh của địa phương trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Tri Tôn sẽ huy động mọi nguồn lực tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, du lịch, tạo nền tảng phát triển thương mại, dịch vụ và công nghiệp - xây dựng nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Phấn đấu đến năm 2025, chỉ số tăng trưởng (GO) ngành nông nghiệp của huyện bằng mức bình quân chung của tỉnh.

Cùng với huy động mọi nguồn lực đầu tư, Tri Tôn đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa. Trong đó, coi trọng sự đóng góp của nhân dân, doanh nghiệp trong và ngoài huyện để xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang, nâng cấp và phát triển đô thị, làm động lực thúc đẩy sự phát triển và nâng cao đời sống nhân dân vùng nông thôn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Huyện tập trung mời gọi, tạo môi trường tốt để thu hút đầu tư, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và công nghiệp chế biến nhằm khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế của huyện, góp phần giải quyết nhiều việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo ra sự phát triển nhanh và bền vững…

Trong những nhiệm vụ quan trọng nhiệm kỳ mới, Tri Tôn quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý, phục vụ kinh tế nông nghiệp và du lịch. Trong thực hiện công tác đào tạo, phải gắn với quy hoạch cán bộ, thực hiện theo kế hoạch hàng năm và cả nhiệm kỳ, bảo đảm tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 

NGÔ CHUẨN