Triệu tập kỳ họp thứ 19 tổng kết hoạt động HĐND tỉnh An Giang khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021)

03/03/2021 - 06:20

 - Thường trực HĐND tỉnh vừa ban hành quyết định triệu tập kỳ họp thứ 19 tổng kết hoạt động HĐND tỉnh An Giang khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021), vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 15-3.

A A

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận và xem xét báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021); báo cáo tổng kết hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh giai đoạn 2016-2021; xem xét thông qua một số nội dung trình tại kỳ họp, như: quy định một số mức chi phục vụ công tác bầu cử; thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh.

Đồng thời, công bố quyết định khen thưởng bằng khen UBND tỉnh đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua.

G.M