Trường THPT Võ Thành Trinh được công nhận “Trường học điển hình Microsoft”

09/09/2021 - 09:46

 - Trường THPT Võ Thành Trinh (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã được Microsoft Education công nhận là 1 trong 3 Microsoft Showcase Schools (trường học điển hình Microsoft). Đây cũng là trường công lập đầu tiên của Việt Nam được công nhận danh hiệu này.

A A

Microsoft Education gửi thư chúc mừng Trường THPT Võ Thành Trinh

 

Vận hành Microsoft Teams quản lý dạy học trực tuyến toàn trường

Trường THPT Võ Thành Trinh đã tập trung phát triển chất lượng giáo dục, nâng cao hiệu quả đào tạo, giúp học sinh (HS) tiếp cận với những kỹ năng cần thiết, nhất là công nghệ thông tin (CNTT), ứng dụng bộ công cụ Microsoft 365 trong công tác quản lý, giảng dạy và giáo dục.

Đồng thời, hoàn thiện hệ thống dạy học trực tuyến qua Microsoft Teams, giúp giáo viên ứng dụng hiệu quả CNTT vào giảng dạy. Kỹ năng sử dụng CNTT của HS được rèn luyện trong quá trình học tập cùng giáo viên thông qua việc sử dụng CNTT để nộp các sản phẩm học tập và quá trình tự đánh giá…

Đặc biệt, hàng năm giáo viên của trường được khuyến khích tham gia tự đề cử để trở thành “Chuyên gia giáo dục sáng tạo” (MIEE), do Microsoft toàn cầu công nhận. Cùng với sự lan tỏa tinh thần tự học, tự nghiên cứu, năm học 2020-2021, trường có 6 MIEE, năm 2021-2022 trường có 11 MIEE, ngoài ra còn có 67/67 giáo viên tham gia học tập và đạt được chứng nhận MIE.

Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thành Trinh Trần Nguyễn Khái Hưng cho biết, thời gian tới, trường sẽ được hướng dẫn chuyển đổi số và truy cập vào những nguồn tài nguyên, nguyên cứu của Microsoft; được công nhận và có tên chính thức trên Website Microsoft, cũng như được tham gia vào một cộng đồng rộng lớn của những lãnh đạo sáng tạo và đổi mới..

HỮU HUYNH