UBND huyện Chợ Mới trao sinh kế hỗ trợ người dân nuôi bò thịt

22/05/2024 - 20:39

 - Ngày 22/5, tại xã Mỹ An, UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) tổ chức trao sinh kế mô hình giảm nghèo Dự án “nuôi bò thịt” cho người dân thị trấn Hội An và xã Mỹ An.

UBND huyện Chợ Mới trao bảng tượng trưng hỗ trợ sinh kế cho người dân nuôi bò thịt

Theo đó, có 17 hộ dân ở xã Mỹ An, 18 hộ dân ở thị trấn Hội An được trao bảng tượng trưng 25 triệu đồng/hộ, với tổng kinh phí 875 triệu đồng. Số tiền này, các hộ sẽ chọn mua một cặp bò giống về nuôi. Sau khi kết thúc dự án, người dân sẽ tự bán bò và hoàn trả lại 20% tiền đã nhận, tương đương 5 triệu đồng, số tiền còn lại các hộ tiếp tục sản xuất hoặc chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình.

Đến nay, toàn huyện Chợ Mới đã có hơn 200 hộ được trao sinh kế, với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Đợt này, các xã, thị trấn tiếp tục nhận hỗ trợ từ mô hình, kinh phí 1,7 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án nhằm hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

HẠNH CHÂU