Vào lớp, nghe nói tới “học bài”, “trả bài” là… em thấy “đuối” lắm ông giáo ơi!

23/03/2024 - 08:31

 - Trong một số trường hợp, việc học thuộc kiến thức có thể giúp chúng ta vận dụng nhanh hơn, điển hình như các định luật, định lý, công thức… Ông giáo nghĩ, khi giáo viên yêu cầu học nội dung gì, có thể thầy, cô đã cân nhắc và thấy thật sự cần thiết đó em ơi…