Đi xem hát bội ở đình

Khám phá An Giang 27-06-2022

 - Vào các dịp lễ hội Kỳ yên tại các đình thần, sau phần nghi thức, lễ tế, là chương trình hát chầu hay còn gọi là hát bội. Đây là hoạt động nghệ thuật được truyền giữ qua hàng trăm năm và đa số các đoàn nghệ thuật tuồng cổ biểu diễn hát bội còn tồn tại hiện nay đều mang tính chất “cha truyền con nối”.

GIA KHÁNH

Gửi